OKO

Opgroeien in een kansrijk Schouwen-Duiveland

Na een succesvolle pilot met het IJslandse preventiemodel van 2018 tot 2021 in 6 Nederlandse gemeenten, is per 1 januari 2022 een nieuwe groep van 10 gemeenten aan de slag gegaan met deze preventieve aanpak. Ook onze gemeente Schouwen-Duiveland doet mee aan dit traject met de naam ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (ook wel afgekort tot ‘OKO’). Het doel van de aanpak is dat alle jongeren in Schouwen-Duiveland kunnen opgroeien in een kansrijke omgeving, waar aandacht is voor welbevinden en het voorkomen van middelengebruik. 

IJslandse preventiemodel

De IJslandse aanpak is datagestuurd en gericht op het creëren van een positieve leefomgeving (‘community’), waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik.  Daarbij wordt uitgegaan van omgevingsfactoren in vier domeinen rondom de jongeren: Gezin, peergroep, school en vrije tijd. Sinds de introductie, 20 jaar geleden, is het alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder IJslandse jeugd sterk gedaald en behoren zij nu tot de minst gebruikende jongeren in Europa. Uit de pilot met 6 Nederlandse gemeenten is gebleken dat het IJslandse model ook in Nederland succesvol is en een verlaging van middelengebruik tot gevolg heeft.

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

De basis voor de OKO-aanpak is nog steeds het IJslandse preventiemodel, maar wel toegespitst op de Nederlandse situatie aan de hand van de lessen uit de pilot. De 10 gemeenten worden ondersteund door het Trimbos-instituut. Ook het Nederlands Jeugdinstituut draagt bij vanuit haar expertise over opvoeden en opgroeien.

Deelname Schouwen-Duiveland

Ook in onze gemeente is al jaren sprake van overmatig alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder jongeren. Ondanks verschillende preventieve projectenactiviteiten en voorlichting is de problematiek nog steeds forser dan elders in het land. Met OKO haken we aan bij reeds bestaande programma’s, zoals bijvoorbeeld Schouwen-Duiveland Vitaal en Bloei! dat gericht is op het versterken van gezondheid en welzijn van alle leeftijdsgroepen. Hier zijn al veel regionale en lokale partners bij betrokken. Dit, community building, sluit goed aan bij de IJslandse aanpak, waarin het betrekken van organisaties en personen in de omgeving van de jongeren erg belangrijk is.

Planning

Werken volgens het ‘OKO’-principe is ook een kwestie van een lange adem hebben. Dit vraagt voor de komende vier jaar inzet van ons allen. Een belangrijke mijlpaal is de monitoring die elk jaar in oktober plaatsvindt. Op basis van deze data gaan we samen met lokale partners bepalen wat voor het opvolgende jaar de speerpunten gaan zijn. 

Contact

Gemeente Schouwen Duiveland

Jaco Vleeshouwer