Oosterland

Welkom op de pagina van Vitale Kern Oosterland. De vitale kern is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties uit Oosterland. De Vitale Kern Oosterland is er om gezamenlijk het sport en beweegaanbod te vergroten en beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de inwoners van Oosterland. De Vitale Kern Oosterland is opgezet door de volgende organisaties: S.V. Duiveland, Fysio Oosterland, Diëtheek, OBS de Oosterburcht, Hervormd Oosterland

Aan de hand van een enquête zijn de wensen en behoeften van de inwoners uit Oosterland achterhaald. Dit heeft ertoe geleid dat er een aantal beweegactiviteiten zijn toegevoegd aan het aanbod in Oosterland.

  • Wandelgroep Oosterland
  • Wandel bootcamp
  • Voedingslessen op de OBS de Oosterburcht

Mogelijk volgen er in de toekomst meer activiteiten. We houden je via deze pagina op de hoogte over de nieuwe sport- en beweegactiviteiten.

In de vitale kern draait het om samenwerken en verbinden. Wil jij of je organisatie zich graag aansluiten bij de Vitale Kern? Dat kan! Neem dan contact op via info@sdvitaal.nl

Video

De Zeeuwse Leefstijlroute

Sportaanbieders

Sport Zeeland