Gezonde school

Schouwen-Duiveland Vitaal zet zich in om kinderen op de kleuteropvang en het basisonderwijs zo gezond mogelijk op te laten groeien.

Gezonde School is een programma dat onderwijsprofessionals helpt om een gezonde leefstijl op de school vanzelfsprekend te maken. Het doel van de Gezonde school-aanpak is een gezonde leefstijl in het DNA van de school te brengen. Er wordt via een stappenplan gewerkt aan een gezondheidsthema die de school zelf kiest. Voorbeelden van thema’s waaruit gekozen kan worden zijn:

  • Bewegen en sport
  • Voeding
  • Welbevinden
  • Relaties en seksualiteit

Door te werken aan de vier pijlers van de Gezonde School, Educatie, Schoolomgeving, signaleren en beleid, wordt een maximaal effect bereikt. De Gezonde School-aanpak kan zowel ingezet worden op het primair onderwijs als het voorgezet onderwijs. Afhankelijk van de pijler waar voor wordt gekozen, worden scholen ondersteund in dit traject door de Gezonde School-adviseur, buurtsportcoach, SportZeeland en andere betrokken partijen.

Ga gestructureerd aan de slag met één van deze pijlers en zorg daadwerkelijk voor positieve gevolgen voor de gezondheid en/of welbevinden van de leerlingen!

Kijk voor meer informatie op https://www.gezondeschool.nl/

Ook voor de kinderopvang is er een soortgelijk programma opgezet. Kijk voor meer informatie hierover op https://www.gezondekinderopvang.nl/aan-de-slag/wat-gezonde-kinderopvang

Graag aan de slag met uw school of kinderopvang, neem gerust contact met ons op!

Contact

Video